Om Maria Förskola

Välkommen till oss på Maria Förskola

Förskolan ligger i Hjärup på behagligt avstånd till fina grön och naturområden så möjligheterna till att få betydelsefulla gröna upplevelser är stor. Barnen står i centrum i vår verksamhet där omsorg, utveckling och lärandet sker. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

På Maria förskola hjälps vi åt att skapa trygg, säker och lustfylld lärandemiljö, där vi erbjuder barnen många intressanta saker som lockar till aktiviteter.

Lekens är en viktigt redskap i vår verksamhet, där barnens nyfikenhet, lust att lära och deras delaktighet har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Leken hänger samman med lärandet och stimulerar språk, fantasi, kreativitet och utvecklar social kompetens. Den är väl dokumenterad inom förskolans läroplan som vi följer. Leken är viktig för barns utveckling och lärande (Lpfö 98 rev 2016).

Vår dokumentation sker digitalt via lärplattformen ClassDojo i vår verksamhet. Där vi dokumenterar barnens lärande och utveckling både individuellt och grupp.

Maria förskolan har för när varande 17 barn sammanlagt i åldrarna mellan 1-6 år.

Vi vill även uppmärksamma om att besöka vår hemsida till vår verksamhet i Malmö http://www.mariadagmamma.se