Vi värnar om barn, pedagogisk anpassade aktiviteter  som lek och lär samt socialkontakt är A och Ö för barnens utveckling ..